GEMEENTEBLADOntwerp herziening bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwspeelenmaas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen peelenmaas
  2. GEMEENTEBLADOntwerp herziening bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Breestraat Maasbree Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Maasbree

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage ligt het ontwerp van de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas. Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de navolgende locatie:1.Breestraat 8A Maasbree: wijziging van de bestemming “agrarisch” in de bestemming “wonen” t.b.v. de bouw van een vrijstaande woning in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte. Inzien ontwerp bestemmingsplanHet ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 10 mei 2021 tot en met 21 juni 2021. Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: • op www.ruimtelijkeplannen.nl. via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0246-ON01• Op de gemeentelijke website van de gemeente Peel en Maas• op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente. Indienen zienswijzen Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar. Vragen Voor meer informatie neemt u contact met K. Vestjens of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Peel en Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Peel en Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.