GEMEENTEBLADVastgesteld Veegbestemmingsplan Stoppers 2020 Peel en Maas

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwspeelenmaas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen peelenmaas
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld Veegbestemmingsplan Stoppers 2020 Peel en Maas

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2023 het bestemmingsplan ” veegbestemmingsplan Stoppers 2020 Peel en Maas gewijzigd heeft vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Limburg heeft, in afwijking van artikel 3.8, lid 4 Wro, ingestemd met de vervroegde publicatie van het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan.Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de locaties die vallen onder de stoppersregeling in Peel en Maas. 33 locaties worden gewijzigd in de bestemming ‘Agrarisch – Grondgebonden’ en 5 locaties worden gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’. Inzien bestemmingsplanHet vastgesteld bestemmingsplan, de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:• Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0288-VG01;• Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;• Op verzoek op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.Beroepstermijn De beroepstermijn loopt van 17 februari 2023 en met 30 maart 2023.Beroep instellen Bent u belanghebbende of heeft u een zienswijze ingediend? Dan kunt u, als u het niet eens bent met het plan, gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening (lees: schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via telefoonnummer (070) 426 4426. Inwerkingtreding bestemmingsplanHet bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.VragenVoor meer informatie neemt u contact op met Ingrid Korten-Hanssen, of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Peel en Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Peel en Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.