GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Noordelijke kavels Startebos fase 3 in Meijel, Peel en Maas

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwspeelenmaas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen peelenmaas
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Noordelijke kavels Startebos fase 3 in Meijel, Peel en Maas

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Groes Meijel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Meijel

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat op grond van de artikelen 3.1 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het wijzigingsplan ‘Noordelijke kavels Startebos fase 3 in Meijel’ ongewijzigd is vastgesteld en ter inzage ligt. Inhoud wijzigingsplanHet wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘verkeer’ in ‘woongebied’ in het bestemmingsplan Startebos fase 3 in Meijel. Dit is nodig om een aantal kavels aan de noordzijde van dit plan aan te passen ter vergroting van de groenzone aan de noordkant van het plan. Wilt u het vastgestelde wijzigingsplan inzien? Iedereen kan het vastgestelde wijzigingsplan en de onderliggende stukken inzien van 28 september 2017 tot en met 9 november 2017. Het vastgestelde wijzigingsplan is samen met de hierbij behorende stukken digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl. het IDN-nummer van de ontwerp is: NL.IMRO.1894.WZ0017-VG01. Het wijzigingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl; Een papieren versie van het wijzigingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in het Huis van de Gemeente, bij de publieksbalie, tijdens openingstijden ter inzage.BeroepstermijnDe beroepstermijn loopt van 29 september 2017 tot en met 9 november 2017.Beroep instellen Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde beroepstermijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Peel en Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Peel en Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.