STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplanGlastuinbouwgebied De Kievit in Grashoek, Peel en Maas

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwspeelenmaas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen peelenmaas
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplanGlastuinbouwgebied De Kievit in Grashoek, Peel en Maas

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare vergadering van 24 oktober 2017 het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied De Kievit in Grashoek gewijzigd heeft vastgesteld. Inhoud bestemmingsplanHet bestemmingsplan voorziet in de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwgebied De Kievit. Dit gebied ligt tussen de kernen Meijel, Grashoek en Beringe en bestaat uit twee deelgebieden. Het ene deelgebied ligt tussen de wegen Marisbaan, Marisveldweg en Kievitsheideweg. Het andere deelgebied ligt aan de Kievit. Wilt u hetbestemmingsplaninzien? Iedereen kan het vastgestelde bestemmingsplan en de onderliggende stukken inzien van 7 december 2017 tot en met 19 januari 2018. Het bestemmingsplan is samen met de onderliggende stukken digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl. het IDN-nummer van de ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0135. Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl; Een papieren versie van het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in het Huis van de Gemeente, bij de publieksbalie, tijdens openingstijden ter inzage.Beroepstermijn bestemmingsplanDe beroepstermijn loopt van 8 december 2017 tot en met 19 januari 2018.Beroep instellenBelanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het hogere grenswaardebesluit. Belanghebbenden kunnen ook beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie.Verzoek om voorlopige voorzieningHet indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, via (070) 4264426.Panningen, 6 december 2017

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Peel en Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Peel en Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.